باربری و حمل خرده بار ، کنار بار ، روباری از تهران به شهرستان و شهرستان به تهران

باربری و حمل خرده بار ، کنار بار ، روباری از تهران به شهرستان و شهرستان به تهران
02133889004
02155208580
02155208480

باربری و حمل و نقل خرده بار از بوشهر به تهران 09906640067
خدمات باربری و حمل بار کامل و خرده بار از بندر گناوه به تهران 09906640068
خدمات حمل و نقل به صورت خرده بار یا دربست ( درب به درب ) از کنگان به تهران 09906640069
باربری و اتوبار خط عسلویه به تهران ( خدمات دربست ~ درب به درب و خرده بار ~ کنار بار~ روباز) 02133889004

باربری و حمل و نقل خرده بار یا دربست خط بندر عباس~تهران 02133889004
نیسان بار بندر عباس پایانه وانت بار بندر عباس 09906640016
پایانه بار بندر عباس ( صرفا وانت نیسان) 09906640067

* تعریف حمل و نقل خرده بار ( گروپاژ) : وقتی که چند شرکت یا شخص به منظور کاهش هزینه حمل ، کالاهایشان را مشترکا و در یک گروه توسط یک خودرو کامیون حمل می کنند.
بیشتر بخوانیم : آن دسته محمولات و مرسولاتی که به علت کم حجمی و کم وزنی که حمل و جابه جاییشان با یک وسیله نقلیه یا کامیون به صرفه نباشد ، بهتر است بار و کالا های اشخاص و شرکت های دیگر مشترکا و در کنار هم با یک خودرو حمل شوند طوری که هزینه حمل بین صاحبین کالا تقسیم میشود. ذکر میکنیم که عملا وزن و حجم محموله هر شخص تعیین کننده درصد کرایه است ، هرچه وزن بیشتر و حجم بیشتری اشغال شود ، هزینه بالاتر می رود .آنچه درباره گروپاژ یا خرده بار مهم است نحوه چیدمان و تنظیم کالاهای دیگران در کنار بار شماست ، کالاها باید طوری چیده شوند که در حین حمل آسیبی به بار وارد نشود .
اطلاعات بیشتر : 09906640068 نیازی

در مقابل گروپاژ( خرده بار) حمل و نقل دربستی ( درب به درب) قرار میگیرد . باربری و حمل و نقل دربست یعنی اجاره یک خودرو به طور انحصاری برای حمل بار یک شخص یا شرکت از یک مبدا مشخص به یک مقصد مشخص. گفتنی است نحوه حمل بار به صورت دربست ایمن تر و مطمئن تر از حالت خرده بار است.
گروه ون_بار تنها شرکت صادر کننده بیمه نامه خرده بار در تهران ، بندر عباس، بوشهر و بندر انزلی
تلفن مشاوره : 09906640016
امید هداوند خانی
* دیگر خدمات گروه باربری ون_بار :
پوشش سراسری خدمات حمل و نقل چه خرده بار چه دربست در کشور 09906640068
09906640069

باربری و حمل خرده بار و دربست از رشت و انزلی به تهران
باربری و حمل خرده بار و دربست از رشت و انزلی به اردبیل و تبریز
باربری و حمل خرده بار و دربست از رشت و انزلی به مازندران و تهران
خدمات اتوبار و باربری به صورت خرده بار،روبار، کنار بار و دربست از ساری به مشهد~خراسان
باربری و اتوبار به صورت خرده بار، روبار، کنار بار و دربست از تنکابن و عباس آباد به کرج و تهران
باربری و اتوبار برای حمل بار و لوازم منزل به صورت دربست یا خرده بار از سلمانشهر( متل قو) به تهران و کرج
باربری و اتوبار برای حمل بار و اثاث منزل چه دربست چه خرده بار از چالوس و نوشهر به تهران و کرج
باربری و حمل خورده بار خط تهران اصفهان
باربری و حمل خرده بار و دربست خط اصفهان گیلان

09906640016 نیازی
09906640067 شمس
09906640068 سپهر
09906640069 شاه وردی
02133880024 خانی
02133889004 خانی
02155208480 خانی
02155208580خانی

09124919014 خانی

Recent Posts

فهرست