باربری در محدوده فرودگاه امام خمینی

باربری در محدوده فرودگاه امام خمینی
حمل و ارسال کلیه مرسولات در ابعاد گوناگون فوری و شبانه روزی

سامانه حمل ونقل ون_بار : ارایه خدمات وانت بار از فرودگاه امام خمینی ( بین شهری)

مزایا و بیمه باربری سامانه ون_بار مخصوص کالاهای وارد شده / فرودگاه امام خمینی :

1) تعهد بیمه تا سقف 5 میلیارد تومان ( بیمه ایران)
2) صدور بارنامه رسمی تحت وب ( تحت نظر سازمان حمل ونقل)
3) استفاده از ماشین های فنی سالم و دارای هوشمند خودرو و راننده های دارای کارت سلامت و کارت هوشمند
کارشناس ارشد حقوق حمل و نقل : مهدی تاجیک
09128097786

* ون_بار ( بین شهری) :

ارسال دربست کالا از فرودگاه امام خمینی و اتوبان تهران قم به خط اصفهان . شیراز
09906640068
باربری وانت بار و نیسان بار محدوده فرودگاه امام و اتوبان تهران قم به یزد و کرمان
09906640069
حمل و ارسال کالا و اجناس گرانقیمت از فرودگاه امام به سیرجان و بندر عباس با بیمه کامل
09906640016

باربری فرودگاه امام به آذربایجان و سایر استانهای غربی
09906640067

ارسال به کلیه شهرستانهای کشور :
تلفن مرکزی: 02133880024

Recent Posts

فهرست