باربری در نمایشگاه شهر آفتاب

باربری در نمایشگاه شهر آفتاب باربری و حمل و نقل لوازم نمایشگاهی و نمایشگاه سىول

گروه باربری ون_بار مجهز به انواع وانت : پراید وانت، آریسان ، مزدا ، پیکان وانت و نیسان ، آماده سرویس دهی به شما عزیزان غرفه دار نمایشگاه های تهران ( نمایشگاه بین المللی چمران سؤول ،مصلی و شهر آفتاب) می باشد . ( صرفا برون شهری)
رزرو سفارش:
02133880024
02136470024
رزروشن : نیازی

خدمات بین شهری ون_بار: ارسال لوازم نمایشگاهی :

باربری نمایشگاه بین المللی چمران سىؤول به خط اصفهان شیراز
02155208480
باربری نمایشگاه بین المللی چمران سىول به خط یزد و کرمان
02155208580

حمل و نقل لوازم نمایشگاه : تخته ، قفسه ، میز و استند و دکور و لوازم به شهرستانها
خط خرم آباد خوزستان :
02136206630
خط تبریز و ارومیه :
02136411200
خط رشت اردبیل
02133889004
خط مشهد
02255208480
خط همدان و کرمانشاه
02136206640

حمل ونقل و خدمات باربری مصلی ( نمایشگاه به شهرستانها ) صرفا باربری نیسان و وانت

سراسر کشور :

02133880024
02136411200
رزروشن : نادر نیازی

خدمات حمل و نقل و باربری گروه ون_بار:

مبدا : نمایشگاه شهر آفتاب تهران
بار : لوازم نمایشگاه
ساعت سرویس دهی : 8 الی 22
مقصد : سایر استانها و شهرها

با صدور بیمه و بارنامه رسمی( تحت وب)

خط باربری جنوب :
02155208480
02155208480

خط باربری شرق :
02136206630
02136206640

خط باربری غرب :
02133880024
02136470024

خط باربری شمال :
09124919014
09128097786

گروه حمل ونقل ون_بار: بزرگترین سامانه وانت بار بین شهری کشور :
تلفن مرکزی ّ 02133889004

Recent Posts

فهرست