خدمات انبارداری

گروه حمل و نقل ون بار : خدمات انبارداری
نگهداری و دپو کلیه کالاها تجاری و خانگی
در محدوده پاکدشت ، شهرک صنعتی عباس آباد و شریف آباد و پیشوا ، ورامین

خدمات انبار داری ورامین : 09124919014
خانی
خدمات دپو و انبارداری پیشوا :
09128097786
تاجیک

خدمات انبار داری و دپو کالا شهرک صنعتی عباس آباد: 02136411200

خدمات انبار داری و دپو کالا شریف آباد: ۰۲۱۳۶۴۷۰۰۲۴

خدمات انبار داری و دپو کالا پاکدشت
۰۲۱۳۶۴۱۱۲۰۰
۰۹۳۸۶۱۳۳۲۴۵

نگهداری از لوازم منزل شما به طور موقت در سالن های بسیار تمیز سرامیک شده ( در محدوده ورامین ، پاکشت ، پیشوا و شهرک صنعتی عباس آباد )
۰۲۱۳۶۴۱۱۲۰۰
۰۲۱۳۶۴۷۰۰۲۴

خدمات نگهداری از خودرو ( سواری یا بار کش ) و پارکینگ شبانه روزی در محدوده ورامین ، پاکدشت، پیشوا و شهرک صنعتی عباس آباد )
۰۲۱۳۶۴۱۱۲۰۰
۰۹۱۲۴۹۱۹۰۱۴

Recent Posts

فهرست