روغن اگزوز خودروهای دیزلی چیست و چرا باید کامیون داران به آن اهمیت دهند؟

در سال ۲۰۱۰ آژانس حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که کلیه موتورهای دیزلی ملزم به استفاده از کاتالیزور کاهنده هستند. کاتالیزور کاهنده از طریق یک مایع (روغن) مصرفی به نام ” مایع اگزوز خودروهای دیزلی” که از ترکیب آب دیونیزه شده و از نوعی اوره خالص شامل نیتروژن، هیدروژن، کربن و اکسیژن به وجود می آید. کاتالیزور کاهنده و مایع اگزوز خودروهای دیزلی، درکنارهم ، باعث افزایش راندمان سوخت و کاهش تولید آلاینده ها می شوند.

کاتالیزور کاهنده و مایع اگزوز خودروهای دیزلی چگونه عمل میکنند؟

گاز ( دود) اگزوز از موتور خودرو و فیلترِ مخصوصی که دوده و ذرات حاصل از سوختن دیزل (گازوئیل) میگیرد عبور میکند و این گاز سپس از طریق یک نازل با مایع اگزوز ادغام میشود، حرکت کرده و بعد از آن وارد مبدل کاتالیزوری می شود که دی اکسید نیتروژن و مونوکسید تبدیل به نیتروژن و آب می شوند.

چرا کامیون ها به ” مایع اگزوز خودروهای دیزلی” نیاز دارند؟
برخلاف خودروهای بنزینی، از اگزوز وسایل نقلیه دیزلی ، آلاینده های بیشتری مثل اکسیدهای ازت خارج میشود. مایع اگزوز خودروهای دیزلی، به تمیز کردن اگزوز قبل از آزاد شدن در هوا کمک می کند.

معمولا چه مدت نیاز به تعویض روغن اگزوز خودروهای دیزلی دارید؟
بهتر است هربار که تعویض روغن انجام می دهید نسبت به پر کردن مایع اگزوز خودروهای دیزلی، نیز اقدام نمائید. مایع اگزوز خودروهای دیزلی در همه ایستگاه های کامیون فروخته می شود و از آنجا که از اجزای ساده ای ساخته می شود،نسبتاً ارزان است.

نکاتی که بهتر است بدانید:
۲٠۲٠ بسیار سرد باشد. رانندگان کامیون در هوای سرد با خطرات خاصی در مورد مایع اگزوز – پیش بینی می شود زمستان  ۲۰۱۹ خودروهای دیزلی مواجه خواهند شد. وقتی این مایع یخ می زند تا ۷ درصد انبساط می یابد و می تواند مخازن ذخیره شده را پر و یا تقریباً پر کند. برای پیشگیری از صدمه، بهتر است مخازن را به صورت کامل پر نکرده و از افزودن هرگونه مواد برای ذوب کردن این مایع یخ زده خودداری نمائید. مایع اگزوز خودرو های دیزلی به طور معمول ۱۲ ماه تاریخ انقضاء دارد. قبل از خرید این مایع تاریخ انقضاء آن را بررسی کرده و مطمئن شوید علامت استاندارد فراورده های پتروشیمی ایران دارا باشد . از نگهداری قوطی یا ظروف این مایع به مدت طولانی و یا قرار دادن آن در معرض گرمای شدید یا نور خورشید
خودداری نمائید.

Recent Posts

فهرست