ویروس همه گیر کرونا (کوید ۱۹ )

براساس تحقیقات گروه تحقیقاتی مودیز، حمل و نقل به عنوان هفتمین صنعت اسیب پذیر در برابر ویروس همه گیر کرونا (کوید ۱۹ ) محسوب میشود. این گروه تحقیقات خود را بر اساس بالاترین میزان خطرپذیری طبقه بندی کرده اند.

تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای شکست زنجیره کرونا و رکود اقتصادی درخواست برای حمل و نقل را کاهش میدهد و بنابراین به رانندگان حمل و نقل و همچنین کسب و کارهای چند ایستگاهی مرتبط با حمل و نقل آسیب جدی وارد خواهد کرد.

اگرچه تاکنون شرکت خدمات پستی آمریکا و شرکت و شرکت فدرال اکسپرس با افزایش درخواست و بالا بردن قیمت ها در بخشهای حمل و نقل هوایی متحمل تاثیر قابل توجه این ویروس همه گیر نشده اند اما تحلیلگران میگویند شیوع این ویروس در توزیع و تحویل بسته و محموله ها نیز تاثیر گذار خواهد بود.

ماهیت پیچیده باربری با تامین زنجیره ها و محموله باعث ایجاد این صنعت به عنوان صنعتی پیشرو در اقتصاد سراسری شده است اما همزمان آن را در معرض خطری بزرگتر یعنی کاهش تقضا و فعالیت باری قرار داده است.

موسس شرکت حمل و نقل هوایی معتبر LTI با بیان این مساله افزود:

بندرگاه های آمریکایی سیستم عملکرد خود را تنظیم کرده اند و بعضی از آنها ساعات ورود و خروج کامیون ها را کاهش داده اند.
کمتر شدن ورود کانتینر ها به بندرگاه ها سبب کاهش درخواست از شرکت های حمل و نقل شده است و این امر روز به روز به آنها ضرر های بیشتری وارد میکند.
هرچند نتیجه نامعلوم این بیماری همه گیر پیش بینی آینده حمل و نقل را برای مدیران، اقتصاد دانان و تحلیلگران تقرببا امری ناممکن ساخته است، اما جان اندرسون یکی از فعالان حوزه حمل و نقل بر این باور است که درآمد و سود شرکت های حمل و نقل حداقل با کاهش پنج تا ده درصدی مواجه خواهند شد.

Recent Posts

فهرست